header-image

PGO Estate

We shape your success

Kontakt

Kontakt

Siedziba: 40-875 Katowice, ul. Tysiąclecia 101

Tel: +48 32 832 18 00

Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000484703

Regon: 302575882

NIP: 783-170-58-76

Wysokość kapitału zakładowego: 1.050.000,00 zł, wniesiony w całości

Przedmiot działalności: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi, dzierżawionymi lub na zlecenie, kupno i sprzedaż nieruchomości, działalność holdingów finansowych, finansowa działalność usługowa, leasing finansowy, udzielanie kredytów, wynajem i dzierżawa.