Posts for : grudzień 2019

Kontakt

Siedziba: 40-875 Katowice, ul. Tysiąclecia 101 Tel: +48 32 832 18 00 Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000484703 Regon: 302575882 NIP:…