Dla Akcjonariuszy

23.01.2020 r. – Ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 16 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Siedziba i adres podmiotu pierwszego działu KRS. – link do ogłoszenia w MSiG: https://www.imsig.pl/pozycja/2020/15/KRS/32940

24.08.2020 r. – Ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 1 lipca 2020 r. dokonano wpisów nr 23-26 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. – link do ogłoszenia w MSiG:

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/443840

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/443841

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/443842

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/164/KRS/443843

21.09.2020 r. – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki PGO S.A. Komplementariusza PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo – Akcyjna spółki z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis prawa.

Pierwsze wezwanie_akcje Estate_21.09.2020

12.10.2020 r. – Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki PGO S.A. Komplementariusza PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo – Akcyjna spółki z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis prawa.

Drugie wezwanie_akcje Estate_12.10.2020

02.11.2020 r. – Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki PGO S.A. Komplementariusza PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo – Akcyjna spółki z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis prawa.

Trzecie wezwanie_akcje Estate_02.11.2020

23.11.2020 r. – Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki PGO S.A. Komplementariusza PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo – Akcyjna spółki z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis prawa.

Czwarte wezwanie_akcje Estate_23.11.2020

14.12.2020 r. – Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki PGO S.A. Komplementariusza PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo – Akcyjna spółki z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis prawa.

Piąte wezwanie_akcje Estate_14.12.2020

23.08.2021 r. – Ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w MSiG

W dniu 10.08.2021 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 modyfikujących zawartość rubryki informacje o statucie:

Dział 1, Rubryka 4 – Informacje o statucie

zmieniono § 14 Statutu Spółki – 24.06.2021 r., Rep. A nr 3930/2021 Kancelaria Notarialna Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk spółka cywilna w Katowicach