Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGO Spółka Akcyjna Estate S.K.A. z siedzibą w Katowicach (40-875 Katowice), ul. Tysiąclecia 101, KRS: 0000484703, REGON: 302575882, NIP: 7831705876.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu pisemnie, na adres naszej siedziby z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.